Hoteliers join today

Info

Hilton Chongqing

No. 139 Zhong Shan San Lu
Yu Zhong District
City / Location: Chongqing
China

Tel. +86 23 8903 9999
Reservation Email Address: reservations_chongqing@hilton.com

Visit website
Stay In Touch